katalizatory - skup Katowice  Katalizator samochodowy

 

Jest to część układu wydechowego wszystkich współczesnych samochodów osobowych, dostawczych, autobusach, ciężarówkach. Ma on za zadanie zmniejszyć ilość szkodliwych związków chemicznych w spalinach. Dawniej katalizatory nie były stosowane ze względu na mało rygorystyczne normy dotyczące emisji spalin.

Działanie opiera się na reakcji substancji zawartych w spalinach z katalizatorem. Optymalne warunki pracy katalizatora dobierane są dzięki informacją przekazywanym z sądy lambda, która steruje silnikiem i dostarcza mu informacji o ilości i jakości spalin.

Przy silnikach o zapłonie iskrowym najczęściej stosuje się reaktory trójfunkcyjne, które redukują tlenki azotu(NOx) oraz jednocześnie utleniają węglowodory (CH) i tlenek węgla (CO). Aby reakcje te mogły zachodzić równocześnie konieczne jest utrzymywanie współczynnika nadmiaru powietrza na poziomie λ=1.

Przy silnikach o zapłonie samoczynnym stosowane są reaktory utleniające, które powodują utlenienie związków CH i CO. Jednoczesna redukcja NOx jest w tym przypadku niemożliwa ze względu na fakt pracy tych silników na mieszankach ubogich.

katalizatory - skup Katowice  Trwałość

W początkowych latach produkcji katalizator nie był zbyt trwałym elementem. Kontrola tego elementu była zalecana co 30-50 tys km. W nowszych samochodach katalizator spełnia swoje zadanie znacznie dłużej, średnio do 100 - 150 tys km. Trzeba pamiętać, że wydajność w oczyszczaniu spalin przy dłuższej eksploatacji spada.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że katalizator pracuje w bardzo wysokiej temperaturze wewnętrznej, nawet 600-800 stopni Celsjusza, dlatego jest podatny jest na różne uszkodzenia.

Problemem w trwałości może być ciągła jazda na nie dogrzanym silniku przy bogatej mieszance, lub nie prawidłowo działającej sądzie lambda. Niedopalone paliwo trafia do układu wydechowego, następnie do katalizatora. Mieszanka spali się dopiero po zetknięciu z wkładem katalizatora, powodując znaczny wzrost temperatury oraz szybsze zużycie tego elementu.

Kolejnym problemem dla katalizatora może być źle wyregulowana instalacja LPG, która w bardzo krótkim czasie potrafi stopić wewnętrzny wkład katalizatora. Prawidłowo wyregulowana i sprawna instalacja LPG nie powinna przyczynić się do obniżenia trwałości tego elementu.